Giới thiệu

Ngân Long là nhà phân phối sản phẩm ván ép cốp pha phủ phim nhập khẩu từ nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc, chung tay góp sức đưa công trình xây dựng Việt Nam đạt đẳng cấp tiêu chuẩn...