Sự kiện

Đội bóng đá Ngân Long giao lưu với các đối tác bạn bè trên cả nước!
Miễn phí trong phạm vi TPHCM ,Bình Dương ,Đồng Nai (Bán kính từ kho hàng đến công trình không quá 35km và số lượng cho mỗi đợt giao từ 100 tấm trở lên). Giao hàng nhanh chóng, kịp tiến độ quý khách...